Feedback học viên

Cùng tham khảo feedback và bảng điểm của các bạn học các khoá IELTS với cô Thêm Phạm.

Có rất nhiều bạn từ level cơ bản đến 5.0, tự ôn các khoá Online của cô giáo tại nhà, ôn từ 2-4 tháng tuỳ vào thời gian các bạn ấy sắp xếp và tập trung vào ôn IELTS. Các bạn ấy đã đạt được 6.0-8.0 vì đã tiếp cận được nguồn ôn tập + tài liệu tập trung vào bài thi nhất. Các bạn cùng tham khảo nhé!

Nhanh tay đăng ký các khoá IELTS Online và sớm đạt được target của mình thôi các bạn ơii!! :*

Xem thêm các bài giảng IELTS dưới đây: